Regulamin

1.REZERWACJA:

*Goście dokonują rezerwacji telefonicznie pod nr. 661751644, lub pisemnie pod adresem e-mail : malgorzatastyrczula@op.pl

*Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w obiekcie z dzieckiem  jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

*Rezerwacja jest ważna po wpłacie przez Gościa zadatku na podane przez Właściciela w momencie dokonywania rezerwacji konto.

*Wysokość zadatku jest ustalana w trakcie rezerwacji.

*Zadatek jest niezwrotny.

W przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się w Obiekcie w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z obiektem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

* Obiekt nie przyjmuje turystów podróżujących ze zwierzętami. Jest to podyktowane  troską o wypoczynek innych Gości.

W przypadku gdy Goście przyjadą pomimo to ze zwierzęciem, nie zostaną zakwaterowani, a wpłacony  zadatek przepada.

2.POBYT:

*Doba hotelowa trwa od godziny 14,00 w dniu przyjazdu do godziny 10,00 w dniu wyjazdu.

*Opłata za zarezerwowane pokoje w terminie wcześniej zarezerwowanym, powinna zostać uregulowana w dniu przyjazdu, przy meldowaniu się w Obiekcie. Prosimy o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

*W razie skrócenia pobytu przez Gościa, to wartość za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.

*W dniu przyjazdu pobieramy opłatę miejscową na rzecz Gminy Kościelisko w wysokości 1.50 zł. za każdy dzień pobytu od każdej osoby. Generujemy wtedy kod, uprawniający do korzystania z programu Pakiet Korzyści(://www.gminakoscielisko.pl/pl/dla-turysty/nasze-propozycje/pakiet-korzysci).

3.  GOŚCIE W WILLI POLANA GÓRKÓWKA SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

*przestrzegania regulaminu;

*przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim do nie używania otwartego ognia w pokojach (świec itp.)

*utrzymywania czystości w pokojach i na terenie całego obiektu;

*dbania o bezpieczeństwo swoich dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki, pomoc w uprzątnięciu zabawek.

*przestrzegania ciszy nocnej od w godzinach: 22-7;

*zamykania okien, wygaszania świateł, wyłączania urządzeń pobierających energię, zakręcania kranów z których  korzystali zarówno w pokoju jak i w jadalni;

*zamykania drzwi do pokoju na klucz;

*umiejętnego i umiarkowanego palenia w kominkach.

ZABRANIA SIĘ:

*palenia papierosów w pokojach, łazienkach i w jadalni (można palić na balkonach i na tarasie przed domem);

*przebywania w pokojach i na terenie obiektu osób niezameldowanych w Obiekcie po godzinie 22.

*wynoszenia poza obręb pokoju jego wyposażenia;

*wynoszenia z jadalni rzeczy przeznaczonych do korzystania dla wszystkich Gości i ich przetrzymywania w pokoju np. korkociągu lub czajnika bezprzewodowego;

4.PODSUMOWANIE:

*Osoba przebywająca w pokoju ponosi odpowiedzialność za braki lub uszkodzenia powstałe z jej winy lub osób przebywających pod jej opieką lub ją odwiedzających.

W przypadku powstania takich szkód jest zobowiązany do zapłaty za szkodę.

*Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pokoju gościnnym oraz ewentualne uszkodzenia samochodu lub rzeczy należących do Gości.

Staramy się by Państwo byli zadowoleni z pobytu w Willi Polana Górkówka. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub prośby, prosimy o zgłaszanie nam ich osobiście lub telefonicznie pod nr. tel. 661751644.

Gospodarze.

Informacja o danych osobowych:

Administratorem danych jest Willa Polana Górkówka , z siedzibą w Kościelisku, ul. Staszelówka 45.

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu.

Celem, dla których Willa Polana Górkówka przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług podczas pobytu Gości.

    Dane osobowe:
    1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
    2. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.